BUURTKAMER KADOELEN

Buurtbewoners voor elkaar en met elkaar

Zaalverhuur

Corona Protocol Buurtkamer Kadoelen – 1 oktober 2020
Gebruik van de Buurtkamer

• De coronamaatregelen horeca zijn van toepassing. Na 21.00 uur mag er niemand meer naar binnen. Vòòr 22.00 uur moet iedereen vertrokken zijn. • Buurtkamer Kadoelen heeft alleen een binnenruimte en geen buitenterrein. De capaciteit van de ruimte is maximaal 30 personen.

• Bij vrij rondlopen is het dragen van een mondkapje verplicht.

• Gebruik is tot 2021 uitsluitend voor eigen en cursorische activiteiten.

• De vrijwilliger of cursusleider geeft aanwijzingen over het gebruik van de ruimte, met specifieke aandacht voor de verplichte onderlinge afstand van 1,5 meter.

• Alle aanwezigen noteren hun naam met telefoonnummer op het aanwezigheidformulier.


Toegang • De cursusleiders komen met de toegangscode binnen via de deur met de sleutel. De deelnemers stellen zich vlak voor aanvang op gepaste afstand langs de gevel links van de voordeur op. De cursusleider laat de deelnemers op een afgesproken tijd een voor een binnen.

• De cursusleider informeert bij de ingang naar de gezondheid van iedere deelnemer. Bij verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, verhoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden) wordt de deelnemer geweigerd.

• De deelnemers desinfecteren hun handen. Er is een dispenser met handalcohol aan de rechter wand achter de voordeur.

• De zaal heeft een standaardopstelling. Meubilair dat tijdens de activiteit verplaatst wordt, moet volgens de standaardopstelling teruggezet worden.

• De deelnemers verlaten de ruimte via de nooduitgang aan de zijkant van het gebouw.


Meenemen • Gebruikers nemen hun eigen attributen mee die voor de activiteiten vereist zijn, bijvoorbeeld de matjes bij yoga.


Hygiëne • Ventileer de ruimte regelmatig. Deuren open zetten. Ventilator aanzetten (knop in de keuken naast de lichtschakelaars lampen in de zaal). • De cursusleider zorgt ervoor dat de ruimte na afloop van de bijeenkomst schoon achtergelaten wordt. • De Buurtkamer wordt eenmaal per week schoongemaakt.


Verdere afspraken • Met iedere cursusleider wordt het protocol besproken en worden er zo nodig aanvullende afspraken gemaakt per activiteit.
= = = = = = = = = =