Musicalles

Woensdag 14.15 – 16.30 uur

In oktober starten de musicallessen weer. We gaan zingen, dansen en improviseren. Welke talenten hebben deze jonge deelnemers. Wisten ze dat zelf al? Langzaam wordt er een team gevormd waarin iedereen zich kan ontwikkelen. Ideeën voor een musical komen tot stand en met elkaar schrijven ze het verhaal.

Dit leidt in het voorjaar tot de instudering van een heuse musical met decors en prachtige aankleding. Familie, vriendjes en buurtgenoten kunnen dan bij drie voorstellingen getuige zijn.


Voor vragen graag contact opnemen met

Wilma Bakker info@blondenblauw.nl